HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

Ứng viên vui lòng tải Biểu mẫu đăng kí tại đây.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, gởi về địa chỉ emai ductailand92@gmail.com

Mọi thắc mắc xin: Liên hệ trực tiếp qua Hotmail: ductailand92@gmail.com hoặc qua Hotline: 0901.933.737 gặp Bộ phận Tuyển dụng.

Cơ hội nghề nghiệp